Manifest

My, členové platformy Digital Economy Network se chceme aktivně podílet
na vytváření regulatorního prostředí
pro digitální společnosti v Evropě
tak, aby digitální ekonomika
​​​​​​​byla globálně konkurenceschopná.

Digitální ekonomika je v současnosti jedním z nejdůležitějších sektorů v průmyslu a službách a dynamicky dále roste. Střední Evropa, kde Digital Economy Network (DEN) vznikl, patří mezi regiony, ve kterých lidé nadprůměrně rádi nakupují na internetu, používají digitální technologie a podnikají v digitálním byznysu. DEN má za cíl spojovat inovativní a technologicky vyspělé společnosti, které se podílejí na rozvoji digitální ekonomiky v Česku, v regionu střední a východní Evropy (CEE), v německy mluvících zemích (DACH) a na Balkáně. Postupně se budeme rozrůstat i do dalších zemí západní Evropy.

Naším cílem je představovat národním státům a EU moderní obchodní modely, které se často nedají s ničím v “offline světě” porovnat, tedy informovat tvůrce legislativy a exekutivu na evropské úrovni o tom, co se v odvětví digitální ekonomiky děje a především bude dít. Chceme být partnerem vládám i parlamentům, tedy těm, kteří nakonec rozhodují na národní i evropské úrovni o tom, jak bude vypadat regulatorní prostředí a celkový ekosystém.
<br>