Digitální experti a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR uzavírají partnerství, společně chtějí předkládat návrhy na udržení ekonomiky

Praha, 16. 4. 2020 - Digitální firmy, které ještě před začátkem koronavirové krize vytvořily platformu Digital Economy Network (DEN), zvládají obstát i v současné situaci. Nyní navázaly spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, aby spojením digitálních technologií s tradičním sektorem pomohly nastartovat českou ekonomiku. K členům DEN patří například MALL Group, skupina Livesport nebo Kiwi.com.

Firmy z prostředí digitální ekonomiky ještě před vypuknutím koronavirové krize iniciovaly vznik společné platformy. Ta získala název Digital Economy Network neboli DEN a jejím původním cílem bylo stát se partnerem tvůrcům legislativy v ČR i v EU a podílet se na tvorbě ekosystému, ve kterém technologické firmy budou mít stejný hlas jako třeba automobilky. Vypuknutí koronavirové krize poslání DENu akcelerovalo na další úroveň. Jako zástupci jednoho z mála sektorů, který v aktuální situaci dokáže fungovat, navazují spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, aby společně pracovali na návrzích, jak přenést své digitální know-how i na tradiční odvětví, a tím znovu nastartovat českou ekonomiku: „V době, kdy tradiční průmyslové společnosti své fabriky zavírají, protože se nemohou rychle adaptovat na novou situaci, internetový svět reaguje pružně, přizpůsobil se často i v řádu hodin, zavedl nutná opatření i za cenu zvýšených nákladů a dál funguje. V těchto business modelech spatřujeme obrovskou příležitost pro tradiční odvětví a budoucnost evropské ekonomiky jako celku,“ uvedla Karolína Brennerová, předsedkyně DEN: Digital Economy Network. 

Digital Economy Network uzavřel spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Jeho prezident Tomáš Prouza uvedl: „Přes online platformy prodává i “offline“ svět, platformy jsou prodejním kanálem zejména pro malé a střední podniky. V době krize se díky digitalizaci mohou firmy rozvíjet a dál prodávat své zboží.”

Mezi členy DEN aktuálně patří MALL Group, Invia Group, Heureka Group, Kiwi.com nebo skupina Livesport. Jedná se o digitální firmy, které charakterizuje schopnost rychle měnit své plány a přizpůsobovat se situaci – což v praxi ukázaly i v posledních dnech a týdnech. 

Například MALL.CZ s nástupem koronavirové krize zavedl celou řadu výrazných bezpečnostních opatření jako bezkontaktní doručování, úpravu provozu skladů včetně rozdělení směn, aby se zamezilo potkávání zaměstnanců a podobně. Svou nabídku pak internetový prodejce rozšířil například o trvanlivé potraviny a svou platformu nabídl dalším prodejcům, kteří si zalistováním svého zboží mohou vykompenzovat výpadky v prodejích a oslovit miliony zákazníků.

Invia Group ze dne na den přišla o možnost prodávat zájezdy a její call centrum tak zůstalo zcela nevytížené. Společnost ale rychle zareagovala a poskytla své operátory krizovým linkám, které vznikly pod záštitou Hlavního města Prahy a Ministerstva zdravotnictví. To je jen několik příkladů toho, jak jsou digitální firmy schopné reagovat na změny a proč mají expertízu na to, aby se společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu snažili o vytváření nových inovativních řešení.

Členové DEN v době pandemie:

Olda Bajer, CEO MALL Group

„Jestli si z celé koronavirové krize máme vzít nějaké ponaučení, tak že inovace a kreativita jsou v tomto turbulentním světě zásadní přednost. Technologické firmy státu pomáhají rychle a flexibilně hledat nová řešení a e-commerce se naplno ukázala jako jeden z klíčových pomocníků v této složité době. Vstupujeme do období ekonomické nejistoty a naši roli v nové ekonomice vnímáme velmi jasně. Česko je e-shopová velmoc, chceme i nadále pomáhat v jejím rozvoji a další digitalizaci a být pro stát partnerem.“

Martin Hájek, zakladatel Livesport:

„Výhodou digitálních společností je, že na krizi dokáží rychle reagovat a jsou schopné upravit své plány tak, aby nemusely propouštět zaměstnance. Neodčerpávají tak finanční pomoc státu, která se může dostat k těm potřebným. Takto pružné společnosti by měl stát „odměnit“ podobně pružným prostředím a neměl by je zatěžovat nadbytečnými regulacemi.“

Oliver Dlouhý, spoluzakladatel a CEO Kiwi.com

„Jsme rádi, že můžeme být v DEN po boku technologických společností, které mají podobné smýšlení jako Kiwi.com. Spoleně propojujeme digitální a reálný svět a přinášíme zákazníkům obrovskou přidanou hodnotu v mnoha různých oborech. Za Kiwi.com se těšíme až budeme moci opět vyslat naše zákazníky bezpečně do světa.“

Jaroslaw Czernek, předseda představenstva Invia Group

„Invia funguje jako moderní online spojovací kanál mezi stovkami cestovních kanceláří a klientskou základnou. V době zákazu cestování každý den dochází k rušení velkého množství prodaných zájezdů. Hrozí tak zhroucení segmentu cestovního ruchu s ekonomickým a celospolečenský dopadem. Uvědomujeme si však, že právě teď je víc než kdy jindy potřeba vystoupit ze zajetých kolejí, reagovat na aktuální situaci, hledat ta nejefektivnější řešení s okamžitou platností a pomáhat. Proto jsme se zapojili do jednání s představiteli vlády ČR i Evropské komise, abychom společně našli cestu ven z krize, kterou vidíme v dalším rozvoji digitalizace.“

Tomáš Braverman, CEO Heureka Group

„Současná situace nám ukazuje, jak rychle dokáží Češi reagovat v nestandardních situacích a svůj život téměř ze dne na den přepnout z offline prostředí do online.
Právě v takové době vnímáme naše poslání nákupního rádce jako klíčové, kdy usnadňujeme a zjednodušujeme cestu online nákupu každému zákazníkovi. Zajištění pomoci zákazníkům nakoupit bezpečně, nebát se trendu online placení, zjednodušit nákupy online v dražších segmentech zboží nebo v typicky offline kategoriích – to jsou strategické kroky, které podporují rozvoj nákupní síly na internetu a pomáhají růst celému e-tailu u nás.“

Digitální ekonomika

Odhad velikosti digitální ekonomiky EU na rok 2020 se pohybuje na úrovni
4 % HDP, což představuje asi 750 mld. €. Podle OECD bylo mezi lety 2006 a 2016 vytvořeno 42 % (16 milionů) pracovních míst právě v digitálních sektorech (OECD, 2019).